Το Έτος 1985 Είχε την Αρχή της η ΄΄ILIOSCLEAN ΄΄ στο Μόναχο της Γερμανίας Ακολουθώντας το Γερμανικό, Οργανωμένο Σύστημα στη Διαδικασία Καθαρισμού.

Έφτασε σε Πολύ Μικρό Διάστημα να Έχει Αξιόλογους Πελάτες Όπως τον Εκδοτικό Οίκο Gotteswinter και την Κεντρική Έκθεση Αυτοκινήτων της ΒΜW στην Lenbach Platz του Μονάχου Καθώς και Γραφεία Άλλων Εταιριών, Ακολουθώντας το Γερμανικό, Οργανωμένο Σύστημα στη Διαδικασία Καθαρισμού.

 

Το 1994 τα Συνεργεία Καθαρισμού ΄΄ ILIOSCLEAN ΄΄ Συνέχισαν στην Κρήτη η οποία είχε και έχει Μεγάλη Ανάγκη για Επαγγελματικό Καθαρισμό.

Καλύφθηκαν Όλες οι Απαιτούμενες από την Αγορά, Εργασίες Καθαρισμού με την Δημιουργία Συνεργείων Πάσης Φύσεως Επαγγελματικών Καθαρισμών για τους οποίους γίνεται λεπτομερής αναφορά παρακάτω.

Σήμερα 20 Χρόνια Αργότερα στα Συνεργεία μας Απασχολούνται 25 Άτομα με 9 οχήματα διαφόρων χρήσεων, ένα εκ των οποίων είναι καινούργιο εξειδικευμένο καλαθοφόρο, γερανοφόρο για εξωτερικό καθαρισμό προσόψεων ψηλών κτιρίων μέχρι 20 μέτρα. Το ανωτέρω μηχάνημα έργου έχει πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας για εργασίες σε ύψος και το καλάθι είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας για τον ή τους χειριστές, καθώς και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ευστάθειας του οχήματος.