Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε. Ασφάλεια για Όλους. Σε Αντίθεση με Επιχειρήσεις του Ανταγωνισμού, Αρχή μας είναι ΟΛΟΙ οι Εργαζόμενοι να Είναι Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Επίσης Κάλυψη για Ασθένεια ή Ατύχημα σε Ασφαλιστική Εταιρία. Επιπρόσθετα τα Συνεργεία μας Έχουν Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ . Έτσι Όλοι Κάτω από τον ΄΄Ήλιο΄΄ Αισθάνονται Ασφαλείς.

Στις Τιμές Περιλαμβάνονται οι Δαπάνες για την Αμοιβή του Προσωπικού, η Ασφάλισή του στο ΙΚΑ τα Δώρα, Επιδόματα, Άδειες και Γενικά η Αποζημίωσή του και οι Εισφορές στο ΙΚΑ. Επίσης Αντικαθιστούμε το Προσωπικό σε Περίπτωση Ασθένειας ή Άλλης Αναγκαστικής Απουσίας του.

Επίσης Περιλαμβάνονται οι Δαπάνες των Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων Καθαριότητας, όπως Ηλεκτρικές Σκούπες, Καρότσια Εργασίας, Σφουγγαρίστρες, Απορρυπαντικά, Μηχανήματα, κ.λ.π.

Τα Υλικά Καθαρισμού που Χρησιμοποιούμε Είναι της Γερμανικής Εταιρίας BUSIL Γερμανίας τα Προϊόντα της Οποίας Είναι Πιστοποιημένα με Ι SO 9001, ISO 14001 και στα Οποία Είμαστε Εξουσιοδοτημένοι Έμποροι. Επισυνάπτουμε Κατάλογο Προϊόντων της.

Τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα τα συνεργεία μας είναι της Δανέζικης εταιρίας Nilfisk Advance η οποία είναι κορυφαία στο χώρο.

Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο θα είναι ενδεδυμένοι με ρούχα εργασίας με τα διακριτικά ΄΄ILIOSCLEAN ΄΄ .

Το προσωπικό εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα νέα μηχανήματα και τεχνικές καθαρισμού και επιβλέπεται σε μόνιμη βάση από άτομα ειδικευμένα στη Γερμανία καθώς και από την Εταιρία BUSIL Γερμανίας .